• VILNIAUS IR LIETUVOS METROPOLITO INOCENTO VELYKINIS SVEIKINIMAS

  VILNIAUS IR LIETUVOS METROPOLITO INOCENTO VELYKINIS SVEIKINIMAS GANYTOJAMS, VIENUOLIAMS IR VIENUOLĖMS BEI VISIEMS ORTODOKSŲ BAŽNYČIOS LIETUVOJE VAIKAMS

  Mylimi Viešpatyje garbingi tėvai, brangūs broliai ir seserys!

  Didžiosios iškilmių Iškilmės – Kristaus Prisikėlimo – Velykų dienomis iš visos širdies sveikinu jus gyvenimą teigiančiais žodžiais, liudijančiais apie mūsų tikėjimo, vilties ir meilės pilnatvę:

  KRISTUS PRISIKĖLĖ!

 • ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ВИЛЕНСКОГО И ЛИТОВСКОГО ИННОКЕНТИЯ

  ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ВИЛЕНСКОГО И ЛИТОВСКОГО ИННОКЕНТИЯ ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ЧАДАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЛИТВЕ

  Возлюбленные о Господе досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

  В дни великого Торжества из торжеств – Пасхи Христовой от всего сердца приветствую вас жизнеутверждающими словами, свидетельствующими о полноте нашей веры, надежды и любви:

  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!